2006-02-17

Annika Billström (s) gör som (fp)

Hon är mest känd för löftessveket om biltullar i Stockholm, något som folkpartiet är mot. Däremot är vi för och har föreslagit att hyresrätter i bland annat Hageby ska omvandlas till bostadsrätter. Ett liknande förslag lanserar nu Billström i Svenska Dagbladet. Hyresrätter ska omvandlas till bostadsrätter i förorterna.

4 kommentarer:

Bertil sa...

Billstöm vill köpslå om människors frihet. Om vi alla hjälps åt att begränsa friheten för de som bor centralt att välja vilken upplåtelseform de skall ha så kan Billstöm tänka sig att skänka de som bor i ytterområden större frihet i detta avseende.

Jag tycker att förslaget är motbjudande. De som bor i ytterområden skall villkorslöst ha rätten att välja upplåtelseform.

Mathias Sundin sa...

Jo, hon försöker kohandla. Men det intressanta är att hon ser bostadsrätter som vägen till något bättre i förorterna.

Bertil sa...

Hmmm, jag tror inte att hon innerst inne tror på bostadsrätter öht. Den (s)ociala arkitekten i henne avskyr förmodligen tanken att överlåta makten över det egna boendet till individen, var det än sker. Det flotta erbjudandet i artikeln sker under galgen.

Visst är det så att socialdemokrater generellt i ökad omfattning ser poänger i att den enskilde medborgaren får mer makt över sitt eget liv (på den politiska maktens bekostnad), men hör Billstöm verkligen till den skaran? Det vore i så fall mycket bra.

Mathias Sundin sa...

Tja, man kan ju aldrig veta, men jag tycker att sossar ofta har någon punkt där de inser det bra i olika liberala eller borgerliga åsikter, för att sedan på ett annat område helt gå emot det.

Om det är så med fallet Billström vet jag inte, men kanske.