2006-02-15

Vad får lärare göra?

I ett svar till Falkenbergs kommun har Skolverket redogjort för rättsläget gällande vad lärare får och inte får göra mot elever. Är det till exempel okej att leda ut en störande elev ur klassrummet? Får man ta tag och sära på två elever som slåss? Får läraren beslagta en mobiltelefon som ringer i ett klassrum? Och så vidare.

Summa sumarum är det inte mycket en lärare får göra. Man får sära på elever som slåss, men inte utifrån skollagen utan från nödvärnsrätten. Men man får inte leda ut en elev ur ett klassrum, även om denna sitter där och skriker för full hals. Du får "uppmana eleven att ändra sitt beteende" och om inte det hjälper får du uppmana eleven att lämna undervisningslokalen, men bara under resten av tiden för undervisningspasset. Om uppmaningen inte hjälper? Tjaa, gå hem själv?

Men om en mobiltelefon ringer på lektionen och eleven vägrar stänga av, eller sitter och leker med den, då måste man få beslagta den? Nepp.

Inte heller får man flytta en elev från en skola till en annan, eller stänga av, även om denne mobbar, slåss, förstör och slår sönder saker.

Kontentan av det här är att lärare ibland måste bryta mot lagen för att kunna upprätthålla lugn och ro i skolan. Vänsterkartellen har nu lagt ner förhandlingarna om en ny skollag efter sju års tjafsande. Det blir ingen ny skollag innan valet, och om vänsterkartellen har makten efter valet, vad är det då som talar för att det blir en ny skollag då?

6 kommentarer:

Bertil sa...

Det är alldeles riktigt, vi lärare tvingas att bryta mot lagen för att upprätthålla en rimlig arbetsmiljö. Det känns naturligtvis inte alls bra och det är svårt att förstå att verkligheten har inrättats på detta sätt av den politiska makten.

Ambitionen hos politikerna är dock uppenbar, man vill stärka elevens rättssäkerhet i en verksamhet som lagen tvingar eleven att delta i. Det är rätt tänkt.

Ändå blir det fel, beroende på att man bortser från hur verkligheten ser ut för att istället låta sig förblindas av vackra tankar. Det går helt enkelt inte att bedriva en god undervisning och fostran utan andra egentliga maktmedel än den egna personligheten, i alla fall inte för den stora majoriteten av lärare.

Representanter för de allra flesta skolsystem i Europa är förvånade över att vi väljer att leva med så begränsade maktmedel gentemot störande och slappa elever. Finnarna har övergått från att betrakta oss som goda exempel till att medlidsamt konstatera hur illa det kan gå i ett skolsystem om det sunda förnuftet får vika för ideologiskt motiverade skolforskare och deras kvasivetenskapliga trams.

Det skall bli intressant, och troligen skrämmande, att se hur lång tid det kommmer att ta att återupprätta ett skolsystem som syfter till god utbildning i första hand och trivsel i andra.

Niklas Frykman sa...

Är det inte dags att ta upp diskussionen om tjänstevapen för högstadielärare nu? ;)

Mathias Sundin sa...

I alla fall batong =)

Mats Turesson sa...

Lärares roll är naturligtvis mycket svår och krävande i detta sammanhang. Lärarna har detta som yrke.....elever har plikt att vara i skolan (vilket i sig inte är ett problem, hur mycket skall de elever som sköter sig behöva utstå, det är väl dessa som är de verkliga förlorarna?? Är det konstigt om de som har möjlighet och vill göra något positivt av sin skolgång söker sig från den kommunala skolan?

Det avgörande och dominerande problemet är kanske just bristen på ordning, trygghet och reda. Skolan måste återfå studiero!

Anonym sa...

i vilket kappitel i skollagen står allt det du har skrivit ? Så jag vet att det du har skrivit verkligen finns i skollagen.

Hampus sa...

Får lärare tvinga upp elever på scen även fast eleven har scenskräck och helt enkelt vägrar att tex redovisa ett arbete muntligt. Jag har letat runt på nätet men det går inte att hitta nåt svar, hoppas ni har ett svar på min fråga.