2006-03-19

"Det är lugnt nu"

Så säker är kommunalrådet med ansvar för skolfrågor, Li Teske, i lördagens NT. Där det är lugnt är alltså på skolorna, bara en vecka efter att två skolor ytterligare fick stänga en dag för att kunna hantera situationen. Jag har en insändare publicerad i samma tidning, under rubriken En tickande bomb i skolan:

"Nu har tre skolor i Norrköping tvingats stänga på mindre än två månader. Hagebyskolan, Ektorpsskolan och Borgsmoskolan. Det är raketskjutningar, bränder, gängbildningar, slagsmål och andra våldsamheter. Ansvariga kommunalrådet Li Teske (s) säger att hon inte vet varför detta sker. Som ansvarig borde hon veta! Det beror på att många av dessa elever som är stökiga och våldsamma har det mycket tufft hemma. Deras föräldrar är arbetslösa, har missbruksproblem och mår ofta mycket dåligt. Det tar inte ifrån dem ansvaret att uppfostra sina barn bättre, men visar att vi måste åtgärda arbetslösheten för att dessa människor ska komma på fötter igen.

Problemen i skolan beror också på att lärarna inte har några befogenheter att ingripa. De kan enligt nuvarande skollag inte skicka hem en elev, inte heller stänga av en elev som är farlig för andra. I sju år har vänsterkartellen förhandlat om en ny skollag, nu har förhandlingarna lagts ner, de kunde inte komma överens. Allians för Sverige är överens om grunderna i en ny skollag och tänker sätta en ny i sjön snabbt efter valet. Då får lärarna de befogenheter de behöver för att skapa ordning i skolan.

Vi kan också se att klassklyftorna ökar i Norrköpings skolor. Barn till lågutbildade föräldrar klarar sig sämre och sämre jämfört med barn till högutbildade föräldrar. Det finns ingen större social orättvisa än att ge ett barn en dålig utbildning. Just nu finns det tyvärr gott om denna sociala orättvisa i Norrköpings skolor. Det är en tickande bomb vi ser. En bomb som håller på att brisera. Bakom den döljer sig mycket mänskligt lidande. Så kan vi inte ha det."