2006-03-28

Ordning och reda i fullmäktige

Jirina Klevstigh ställde igår på kommunfullmäktige en fråga till ansvariga kommunalrådet Li Teske (s) om vad hon gjort för skapa ordning på skolorna i Norrköping, efter att tre skolor på två månader har fått stänga pga oroligheter. Teske pratade om att införa ordningsregler och prata mer om värdegrund. Problemet är inte att skolorna saknar ordningsregler, jag skulle bli mycket förvånad om en skola saknade sådana, problemet är att de inte kan göra något när en elev bryter mot reglerna.

Genom en ny skollag kan lärarna och skolledarna få dessa befogenheter. I sju år har vänsterkartellen förhandlat om en ny skollag, men nu lagt ner förhandlingarna och säger att vi klarade det inte på sju år, ge oss ytterligare fyra år snälla väljare.

Igår lämnade Karin Augustsson och Lars Glänneskog in en motion om införande av omdöme i ordning och uppförande. NT skriver om detta i dagens tidning.

1 kommentar:

Mats Turesson sa...

Under perioden 2001-2002 jobbade jag på Produktionskontoret i kommunen som biträdande verksamhetsdirektör inom för- och grundskola. Ett ständigt återkommande företeelse var det "ständiga pratet om värdegrunden" - detta har kommunens skolor och förskolor diskuterat i åratal (och det är viktigt att denna diskussion hålls levande hela tiden). Jag håller med dig Mathias, att det som behövs nu är medel och metoder som möjliggör handling/agerande som ligger i linje med den framdiskuterade "värdegrunden". Sannolikt pratas det fortfarande om "mössa på eller av i klassrummet" och vad den vuxne pedagogen gör när han/hon blir tilltalad med "håll käften gubb-/kärringjävel" o s v, o s v.