2006-04-11

Björklund: Skrota lärarutbildningen! Höj statusen!

Jag har själv studieuppehåll från lärarutbildningen så jag kan gå i god för att den behöver reformeras. Folkparitet och skolpolitiske talesmannen Jan Björklund menar nu att hela lärarutbildningen ska skrotas och göras om. Det är mycket möjligt att det är enda metoden för att få ordning på utbildningen.

Självklart finns det delar av utbildningen som är bra, men överlag blir man alldeles för lågutbildad. Mer skulle kunna hinnas med och kraven kunde vara bra mycket högre. Att ha gått lärarutbildningen är ingen större merit numera. Det måste ändras!

Här är folkpartiets 10 förslag för att höja läraryrkets status:

1) Skärpt skollag där kommunerna endast ska få fast anställa behöriga
lärare. Om en obehörig måste anställas, på grund av att behöriga saknas, skall detta endast kunna ske under kortare tid.
2) Lärarauktorisation ska införas.
3) Lärarna ska få ökade disciplinära befogenheter.
4) Endast behöriga lärare ska få sätta betyg.
5) Lagen om elevstyrda gymnasier ska avskaffas.
6) Samma behörighetsregler ska gälla kommunala skolor och friskolor
7) För vissa mycket speciella kategorier av yrkeslärare ska behörighet kunna uppnås genom validering.
8) Mer kunskapsorienterad skolpolitik. Tydliga kunskapsmål, tydliga kunskapsutvärderingar.
9) Var tionde lärare på gymnasiet skall vara lektor år 2020.
10) Ny lärarutbildning

2 kommentarer:

Robert Nordman sa...

Punkterna är bra.
Björklunds förslag om hur man ordnar den tionde är jag mer än skeptisk mot.

Varför skall det vara olika längd på utbildningen? Fem år alla inriktingar; mer ämnesdidaktiskt för senare år, mer pedagogik för tidigare. Typ.

Vill också se att punkt åtta även innebär förståelse, inte bara kunskap. Det kan se ut som ett väldigt faktainhämtande fokus i hur det presenteras här. Eleverna idag är duktig på att hitta fakta, men inte att förstå.

Anonym sa...

Riktigt dåliga punkter, som att avskaffa elevdemokratin, om eleverna ska bli demokratiska medborgare måste de väl få öva sig på demokrati? Skolan ska ju fostra eleverna till demokratiska medborgare.