2006-04-10

Cimber Air

Som ni kanske har läst i tidningarna så har ett nytt flygbolag skrivit på ett avtal för att börja flyga från Norrköping flygplats, Cimber Air.

Bolaget verkar mycket bra, och kommer flyga med jetplan på bra tider med bra priser ner till Köpenhamn vilket innebär att man kan vara i London före klockan nio, till exempel. Detta är helt nödvändigt för flygplatsens överlevnad.

Vad jag inte riktigt gillar dock är själva avtalet, eller bristen på information runt avtalet. Kommunen startar tillsammans med näringslivet i det gemensamt av kommun och näringsliv ägda bolaget Nya Norrköping en fond. Ur denna fond ska pengar tas om det inte går tillräckligt bra för Cimber Air. Kommer inte bolaget upp i ett visst antal resor så kommer underskottet täckas av fonden. Det är dock bara det att jag har inte fått tillräcklig information om hur mycket pengar det kan bli. Just nu har kommunen lagt in tre miljoner kr i fonden, men det räcker inte om till exempel resandet stannar på dagens 30 000 resenärer. Jag begärde ut mer underlag på kommunstyrelsen men fick inte det, bara ner till 40 000 resenärer.

Jag tycker det är viktigt att lägga korten på bordet direkt. Detta är en risk som kommunen tar. Jag är för att skriva på avtalet, jag tycker Cimber Air verkar bra, men det känns ändå olustigt att riskera så mycket skattepengar.

Inga kommentarer: