2006-04-13

Utred utträde ur landstinget

Från Newcastle ser jag att NT har skrivit och Radio Östergötland rapporterat om vårt beslut att säga ja till ett medborgarförslag som vill att kommunen utreder hur Norrköping tillsammans med andra kommuner i östra länsdelen kan lämna landstinget.

Vi säger inte att vi ska lämna landstinget, men vi vill titta på möjligheten i fall nedrustningen av Vrinnevisjukhuset fortsätter, då måste vi ha ett alternativ.

En väljare skriver till mig att ett löfte som Norrköping fick när vi gick med i landstinget var att vi skulle ha ett eget sjukhus här. Oavsett hur det är med den sak så är det fullständigt självklart att en så stor stad som Norrköping ska ha ett eget sjukhus. Det visar väl vilken situation vi är i när till och med sjukhuset ifrågasätts.

1 kommentar:

Kent Nilsson sa...

Att vården styrs av svamliga politiker ligger inte i folkets intresse.