2006-05-13

Ansvarskommittén

Igår var jag på ett föredrag som Östsam anordnade om Ansvarskommitténs arbete, med fokus på regionerna. Det här är en mycket stor och även ganska komplex fråga. Uppdraget till ansvarskommittén är att titta på den nuvarande samhällsorganisationen och eventuellt föreslå förändringar för att klara framtidens utmaningar, inte minst den från globaliseringen.

På plats var Göran Hallin från konsultföretaget EuroFutures som skrivit ett par rapporter till Ansvarskommittén och även jobbat med andra funktioner kopplade till kommittén.

När någon senaste räknade fanns i Sverige 552 myndigheter, men man var ganska osäker på om man räknat alla. Vilket i sig är ganska bisarrt. Vi har så många myndigheter att vi inte ens kan räkna dom. Hur som helst, i detta ligger ett problem. Vi har förehållandevis små departement och många och stora myndigheter. Alltså blir det svårt för departementen och regeringen att styra myndigheterna. Tanken är också att myndigheterna ska vara fristående och oberoende, även om (s) försöker hindra det genom att utse sina egna till chefer. Nästan alla dessa myndigheter har dessutom olika regionala indelningar av Sverige. Till och med Skolverket och Myndigheten för skolutvecklingar har två olika regionala indelningar, trots att de var samma myndighet för inte så länge sedan.

Hallin pekade också på att Sverige krymper. Vi åker allt längre för att jobba och antalet lokala arbetsmarknader har minskat kraftigt.

Sverige behöver alltså anpassa sig, men frågan är hur. Hallin var inne på en så kallad "pås-modell". Istället för att ger pengarna direkt till exempelvis Vägverket, som sedan bygger vägar, så skulle en större del av pengarna gå direkt till regionerna, som en påse pengar, men ett uppdrag skulle medfölja. Kanske om att förbättra kommunikationerna. Sedan får regionen gå till Vägverket, Banverket mfl och förhandla. Så istället för att kanalisera pengar genom myndigheter, skulle mer gå via regionerna.

Hallin meddelade också att alternativet med nio regioner var huvudalternativet. Då skulle Östergötland bli en region tillsammans med Västerviks kommun. Alltså en av Sveriges minsta, eller den minsta regionen. Jag vet inte hur bra det är. Här är det viktigt att vi i Norrköping hela tiden tänker vad som är bäst för oss.

Detta med nya regioner kan leda till en del upprörda känslor, inte minst i Halland som i några av förslagen kommer delas mellan olika regioner. När detta blev känt ställde sig SVTs Västnytt på torget i Halmstad och frågade:

"Vad tycker du om att Halland ska försvinna?"
"Det vore väl synd...här som är så fint."

2 kommentarer:

Niklas Frykman sa...

Ni borde ta några av de södra kommunerna i Sörmland också. Vårt arma län hittade Axel Oxenstierna bara på för att han ville ha ett eget län, och det hänger inte ihop. Snabbaste vägen från norr till söder går genom Stockholm...

Mathias Sundin sa...

Tackar! =)