2006-05-22

Finlands sak är vår

Den finska skolan presterar toppresultat och finska elever är bäst i världen matematik, naturvetenskap och läsförståelse. Folkpartiet har noga studerat Finlands skolsystem under många år och mycket går att känna igen i folkpartiets skolpolitik. Det har forskats en del på varför Finland lyckas så bra och tydliga kopplingar finns till våra viktigaste förslag:

Omfattande stödundervisning sätts in tidigt för svaga elever. Fp vill satsa extra resurser på lågstadiet och införa en läsa-skriva-räkna-garanti.

Tidiga betyg och bedömningar bidrar till att fånga upp elever som behöver extra hjälp. Vi vill ha betyg från år 6 och möjlighet för skolor att sätta betyg från år 3, skriftliga omdömen från år 1 och lokala och nationella prov från år 3.

Stark lärarutbildning. Vi vill göra om den i grunden.

Mer att läsa finns i denna utmärkta artikel i Svenska Dagbladet och på folkpartiets skolsida på nätet.

Inga kommentarer: