2006-05-30

Hallfrågan

Det har varit många turer kring en idrottshall i Norrköping. Allians för Norrköping fick fart på ärendet igen när vi dels tryckte på i kommunfullmäktige och sedan la en motion i ärendet. Då började sossarna manövrera och ha sig och skulle först bygga en hall själva, sedan har de kommit till någon sorts överenskommelse med Dolphins.

Vi kommer säga ja till det principbeslut som kommunstyrelsen ska ta ställning till nästa vecka. Sen är det upp till bland annat kultur- och fritidsnämnden tillsammans med Dolphins och andra att ta fram en riktigt kalkyl svart på vitt så ett beslut kan fattas.

Vi har framförallt förespråkat en hall på Idrottsparken eftersom det skulle kunna få ner driftkostnaderna då skolorna skulle kunna vara där och även skapa mer puls inne i stan. Men Himmelstalund är också okej för oss om föreningslivet och näringslivet tycker så. Det är dock viktigt att inte rusta sta här nu, utan ordentligt titta över hallsituationen och se till att vi får en lösning som är så bra ekonomiskt som möjligt. Valår som det är tänker inte sossarna så.

Radio Östergötland rapporterar om detta i sina nyhetssändningar idag.

Inga kommentarer: