2006-05-30

Integrationsverket tvingas annonsera

Kommunerna tar emot för få flyktingar och därför tvingas Integrationsverket annonsera för att väcka intresset hos kommunpolitikerna. Folkpartiet i Norrköping har för länge sedan beslutat förespråka att Norrköping ska ta emot fler flyktingar och folkpartiet har i sin vårbudget i riksdagen avsatt 5,2 mdr kr under tre år för flyktingmottagande i kommunerna.

Flera tusen människor behöver ha någonstans att bo efter den tillfälliga asyllagen i vintras. Det är dags för kommunerna att ta sitt ansvar och viktigt att alla människor som demonstrerade då nu trycker på sina lokalpolitiker att agera.

Inga kommentarer: