2006-05-26

Jobben kommer...när då?

Göran Persson och sossarna pratar om hur bra det går för Sverige, och visst tillväxten är hyfsad, men jobben kommer inte. Nu har senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) kommit från SCB och den visar inte på några större förändringar från april 2005. Man kan notera att antalet fast anställda har minskat med 12 000 personer och att ungdomsarbetslösheten är högre än Frankrikes och att den totala sysselsättningen är lägre än för ett år sedan. Allt detta ligger inom felmarginalen, men som Johnny Munkhammar skriver:

"En vacker dag viker ekonomin ofelbart nedåt igen. Hur ska det gå då om vi nu står på toppen?"

Extra skrämmande är att se hur det går för invandrarna. Arbetslösheten där är dubbelt så hög jämfört med infödda svenskar. Kvinnor är extra hårt drabbade.

1 kommentar:

Robert Nordman sa...

Ständigt lika fascinerande är också retoriken som används:
-När ekonomin går dåligt, eller inte tillräckligt många får jobb, skyller (s) på näringslivet.
-När arbetslösheten väl sjunker, oavsett hur lite, heter det bara "Nu kommer jobben" - utan någon som helst koppling till att det är näringslivet som står för det.

Synen på hur jobb skapas blir lite som någon som säger "Nu kommer regnet" efter att först ha gnällt på den värme som förångar vatten till att bilda moln.