2006-05-30

LO och fp överens

Lars Leijonborg och Jan Björklund skriver idag på DN Debatt om LO:s globaliseringsrapport som sätter fokus just på det som bland annat Leijonborg diskuterar i sin bok Global utmaning. Om inte vi får en bättre grundskola så kommer våra löner sänkas och och färre människor i arbete.

Det är egentligen fullständigt logiskt.

Om vi som exempel jämför en svensk och en kinesisk ingenjör. Kinesen tjänar en fjärdedel av vad svensken gör, låt oss säga 5 000 kr istället för 20 000 kr. Kinesen är dock lika välutbildad eller ännu mer välutbildad än svensken. Vad svensken har kvar att konkurrera med om kinesen fortsätter dra ifrån kunskapsmässigt är en lägre lön. Eftersom detta inte är lösningen så förespråkar både folkpartiet och LO en större satsning på grundskolan.

Idag presenterar Leijonborg och Björklund också den statistik som jag berörde igår, fast för Norrköping. Antalet elever till föräldrar med lågutbildning går det dramatiskt mycket sämre för. I Sverige var siffran som ej blev behöriga till gymnasiet 21,9 procent år 1999. 2005 hade den ökat till hela 30,3 procent.
I Norrköping är det alltså ännu värre. Från 20,5 procent till nästan 36 procent.

Om inte vi får en ny och bättre kunskapspolitik som gör att svenskarna tar sig tillbaka till den kunskapsmässiga världstoppen så står vi inför en mörk framtid med lägre löner och färre arbeten. Detta är ett ödesval.

Och då väljer socialdemokraterna i Norrköping att skära ner grundskolan med 162,518 miljoner kr nästa mandatperiod. Smart.

6 kommentarer:

Andreas sa...

I ditt inlägg fokuserar du på de som det går sämst för i skolan. Hur ser du på det övre skiktet? Är det kritiska att vi får med oss det lägre skiktet eller det övre om vi ska stå oss i globala konkurrensen?

Mats Turesson sa...

DEt viktiga när det gäller utbildnings- och kunskapsnivån är att höja både "lägsta nivån" och "spetsen". Endast detta ger potential och möjlighet till framgång på lång sikt. Det rådande allmänna "tyckandet" från vänsterkanten om att man inte får sticka ut genom att vara ritkigt duktig är förödande för välfärdens fortlevnad. Det är spetskompetensen som kommer att vara motorn i vår fortsatta utveckling.

Mathias Sundin sa...

Utvecklingen är dramatiskt mycket sämre för de som redan har sämst förutsättningar, det är mycket allvarligt och inte hållbart i längden.

För övrigt är min hållning att skolan ska vara det ställe där alla kan nå sin fulla potential. Det innebär att vi startar med olika förutsättningar och utifrån det ska vi kunna utvecklas maximalt. Har vi svårt hemma och och inte är så intelligenta så ska vi ändå kunna komma så långt som möjligt. Är man supersmart så kan man även där kunna utvecklas maximalt.

Därför är det viktigt att hela vägen höja kvalitén, till exempel genom en storsatsning på ett "Nobeluniversitet" där det finns en riktig spets. Idag är det mest bara kvantitet som räknas i högskolepolitiken från vänsterkartellen, inte kvalitet.

Andreas sa...

Kan du utveckla lite kring "Nobeluniversitet"?

Robert Nordman sa...

Klippt och klistrat från vår (fp:s) motion med anledning av budgeten:

"Anslagen ska fördelas direkt till lärosätena genom de s.k. fakultetsanslagen. Vi vill också satsa 200 miljoner kronor år 2007 som ett första steg för att lyfta ett av våra universitet till absolut internationell toppklass – ett Nobeluniversitet."

Jag minns inte på rak arm vad som brukar sägas i utskottet i frågan, alltså hur man skall hitta vilket som skall satsas på, men det går säkert att hitta bland de motioner som finns på Ulf Nilssons hemsida:
http://www.folkpartiet.se/FPTemplates/SimplePage____5269.aspx

Robert Nordman sa...

Slutet på adressen där skall vara:
FPTemplates/SimplePage____5269.aspx