2006-05-12

Vårt Nya Ättetorp

Ditt Nya Hageby har ni kunnat läsa en del om på bloggen, men inte om Vårt Nya Ättetorp. Som namnen antyder så är det två organisationer som bygger på samma grundläggande tanke. Att det är människorna i bostadsområdet som själva bäst kan göra något åt eventuella problem. Ni kan läsa mer om konceptet på www.framtidsprojektet.com.

Igår hade vi ett så kallat rundabordssamtal där alla politiska partier var inbjudna, men bara fp, c, m och v var på plats. Det blev en ganska intressant diskussion om det som är grundläggande fel i Sverige - jobben och skolan. Rodi Ailert från v menade att man måste dela på jobben, genom kortare arbetstid. Jag tyckte det var felaktigt tänkt, att det bara finns ett visst antal jobb och dessa måste vi dela på. Istället måste vi ha en ekonomi som skapar nya jobb i en änden, samtidigt som det försvinner jobb i den andra. Då är en bra skola avgörande både på kort och lång sikt, och fler jobb är lika avgörande för att vi ska kunna ha en bra skola. En hög utbildningsnivå och bra kvalité i skolan gör att vi klarar oss i den globala konkurrensen, och fler i jobb ger mer skattepengar vilket tillåter mer satsningar just på skolan. Fler jobb ger bättre skola, bättre skola ger fler jobb.

Stort tack till eldsjälen Sonja Lindmark som ordnade kvällen och som är engagerad i att få upp valdeltagandet. Hon kommer bland annat försöka hugga tag i förstagångsväljarna i Ättetorp och få dem att rösta. Lysande!

Inga kommentarer: