2006-06-02

Björklund om läxförbudet

Jan Björklund är på krigsstigen mot vänsterpartiets läxförbudsförslag. I Aftonbladet skriver han bland annat så här:

"I stället för att avskaffa läxor och betyg ska vi hjälpa eleverna som inte får stöd hemma. När föräldrarna inte kan ge läxhjälp måste fritidshemmen gå in. Genom betyg, prov och läxor kan vi kontrollera att alla barn når skolans mål. De som inte lyckas ska få extra tid, hjälp och stöd."

Inga kommentarer: