2006-06-03

Ottosson prioriterar välfärd...påstår han

Mattias Ottosson (s) säger att han prioriterar välfärd i skola och omsorg istället för en skattesänkning. Jo men tjena, är det därför han tänker skära ner grundskolan med 163 miljoner kr?

Han säger också att det inte är något självandamål att ha hög skatt, men han vill ändå inte sänka den. När ska han då göra det? Denna budget räknas upp med (typ ökar) knappt fem procent. I vanliga fall är det runt tre procent. Alltså finns det ett större utrymme och det är därför vi tror att skatten ska gå att sänka år 2008. Hur mycket ska budgeten öka för att Ottosson ska sänka skatten?

Inga kommentarer: