2006-06-05

Paraboler i Östnytt

I Östnytts 19.10-sändning blir det ett inslag om min debattartikel i dagens NT. De la fokuset på parabolerna och hade intervjuat två personer som tydligen tyckte det var ett dåligt förslag jag hade.

Inga kommentarer: