2006-06-02

Sänk skatten 2008


Foto: Thomas Eriksson, taget vi konventet

Idag rapporterar NT att vi i Allians för Norrköping kommit överens om att vi ska inleda en skattesänkning år 2008, om inte det ekonomiska läget skulle förändras allt för mycket. Nästa vecka ska vi presentera vår preliminära budget för nästa mandatperiod, då ser det ut som att utrymme ska finnas år 2008 att börja sänka skatten.

Jag är mycket nöjd att vi är tydligare än tidigare med en skattesänkning. Tidigare har vi sagt att skatten ska sänkas när utrymme finns, det säger vi fortfarande men gör också en bedömning om när utrymmmet finns.

Naturligtvis har vi lite olika åsikter i frågan, men tycker denna skrivning är helt okej. Jag hade gärna sett att vi satt en summa som ett riktmärke, men detta är nästan samma sak.

Inga kommentarer: