2006-06-03

Sparka inte på dem som redan ligger!

Idag har jag en insändare med i NT om vänsterpartiets förslag att förbjuda läxor:

"Vänsterpartiets förslag om förbud för läxor är inte bara dåligt på ett sätt, det är dubbelt så dåligt och det sätter fingret på två grundläggande problem med vänsterkartellens skolpolitik: För mycket politisk styrning av skolan och för mycket flum i stället för krav och höga förväntningar på eleverna. I skolan ska lärarna bestämma, inte politikerna. Som en debattör sa om förslaget: Ställer man inga krav (prov, utvärderingar, betyg, läxor) är det de barn som inte är välmotiverade eller har föräldrar som pushar på som förlorar.

Och det är just så det ser ut i Norrköpings skolor och i riket i övrigt. 1999 blev drygt 20 procent av barnen till lågutbildade föräldrar i Norrköping icke behöriga till gymnasiet. 2005 var den siffran hela 36 procent, en ökning med otroliga 16 procentenheter på bara sex år. Samtidigt ser vi att den lokala vänsterkartellen tänker skära ner grundskolan med 163 miljoner kronor! Det är ett stålbad som kommer innebära att resultaten blir ännu sämre och att de barn som redan har det mycket svårt kommer få det ännu svårare. Snälla vänsterkartell, sparka inte på dom som redan ligger! Klassresan börjar i klassrummet."

Inga kommentarer: