2006-06-01

Starkt stöd för läxförslaget...

En av tio svenskar tycker det är ett bra förslag att förbjuda läxor som vänsterpartiet vill. Och ja just det, nio av tio tycker det är ett dåligt förslag. Djupt folkligt stöd. Inte.

Inga kommentarer: