2006-07-04

Alliansen överens om fastighetsskatten!

Ytterligare ett stort steg mot regeringsmakten, alliansen är överens inte bara om att fastighetsskatten ska bort, det har man varit överens om länge, utan också hur. Klockan 11 har man pressträff, då får vi veta mer.

UPPDATERING kl 12.42: Mer info om hur uppgörelsen ser ut. Skatten avskaffas helt 2008 och ska ersättas med en låg kommunal avgift, men exakt hur den avgiften ska se ut och hur den kommer fungera ska utredas direkt efter ett maktskifte.

5 kommentarer:

ForestRidge sa...

Helt OK.

Men jag skulle uppskatta om skatt fick heta skatt, och inte avgift.

Metodiken att undvika att kalla saker för sitt rätta namn (jfr. arbetslöshet) skall vara förbehållet regeringspartierna.

Mathias Sundin sa...

Point taken! Kommunal skatt, men som är mycket mindre än dagens statliga.

Skatten borde dessutom vara frivillig för kommunerna.

Robert Nordman sa...

Jag är osäker på om man kan kalla den skatt i den utformning det handlar om i det nuvarande kristdemokratiska förslaget. Samtliga skatter i Sverige, och så även om det skulle handla om platt skatt, är procentsatser där man i "reda pengar" betalar olika. Fasta avgifter fungerar inte på det sättet.
Skulle väl kunna jämföras med kommunal parkeringsavgift. Är det en skatt enbart för att kommunen får den? Inte självklart.

Mathias Sundin sa...

Fan vad krångligt det blev nu då =)

Saken är ju inte biff ännu, exakt vad det kommer bli, skatt eller avgift. Någon typ av betalning av pengar från privatperson till det offentliga blir det iaf.

ForestRidge sa...

robert nordman:

Om jag har förstått definitionerna rätt, så är avgift något man betalar för en bestämd motprestation, skatt något man betalar för vår gemensamma välfärd.

Parkeringsavgift betalar du för att kommunen upplåter ett stycke av sin mark, till dig och bara dig, under den tid som du betalar avgift för den.

Att sedan benämningar i hög grad missbrukas är en annan sak, och kan i bästa fall bero på att även regeringspartierna insett att vi medborgare belastas med ett skatteuttag som är direkt skadligt för vårt lands utveckling.
Och därför vill man ofta kalla nya skatteuttag för avgifter.
I vad mån detta skulle hjälpa, är väl dock oklart.

Följaktligen kan man fundera på i vilken mån arbetsgivaravgift motsvaras av en motprestation.
Löneskatt är väl ett mera korrekt namn.

Men även ett uttryck i sig kan missbrukas. Mervärdesskatt är ursprungligen en skatt på förädlingsvärde. Sen har det blivit en skatt på skatt, utan att man någonsin behövt förklara i vad mån t.ex. bensin förädlas av att den beskattas.