2006-07-22

Bort från debatten, myndigheter!

Tobias Krantz (fp) och Henrik von Sydow (m) skriver idag i Svenska Dagbladet om de allt mer opinionsbildande myndigheterna. Det är numera inte ovanligt att se generaldirektörer på DN Debatt och inte sällan argumentera ur ett socialdemokratiskt perspektiv, och ibland tillsammans med socialdemokratiska politiker.

Opinionsbildning är för politiker och andra samhällsdebattörer, inte myndigheter och generaldirektörer. Enligt en undersökning från förra året lägger myndigheterna, enligt egen uppgift, över två miljarder kr årligen på opinionsbildning.

Inga kommentarer: