2006-07-03

Bra av Hägglund

Jag gillade att kd:s partiledare pratade en del om idrottsrörelsen i kvällens tal i Almedalen. Han sa bland annat:

"Av 1,5 miljarder som idrotten får sammanlagt så är det 70 miljoner man kan använda fritt. De andra pengarna är detaljreglerande."

Hägglunds inställning rimmar väl med vad vi i Alliansen har föreslagit här i Norrköping, en satsning på 55 miljoner kr till ungdomsverksamhet inom kultur och fritid. Istället för att bara bygga stora anläggningar som knyter upp pengar i årtioenden borde mer satsas på alla de ideella krafter som finns inte minst inom idrottsrörelsen. Och jag håller med Hägglund om att pengarna borde detaljstyras mycket mindre, inte alls helst.

Inga kommentarer: