2006-07-22

Här arbetslös, där företagare

Anderas Nilsson skriver om somalier i Sverige och Minnesota:

"I Minnesota bor 25 000 somalier och i Sverige bor 20 000 somalier. ... Det finns totalt 800 företag i Minnesota som drivs av somalier. Motsvarande i Sverige är 40. Sysselsättningen bland somalier i Minnesota är ungefär dubbelt så hög som i Sverige."

Inga kommentarer: