2006-07-07

Leve pluggskolan!

Idag är det folkpartiets dag i Almedalen och vi satsar hårt på valets viktigaste fråga - skolan. På DN Debatt presenterar Lars Leijonborg och Jan Björklund delar ur en skolrapport som läggs fram idag på en pressträff kl 11. I den kan vi läsa att svenska elever pluggar minst jämfört med andra industriländer, vi har också mest skolk, flest sena ankomster, vi har minst prov och minst läxor och börjar med betyg senast av alla. Vänsterpartiet och socialdemokraterna vill fortsätta på den inslagna vägen och bland annat ta bort betygen och läxorna.

"Siffrorna visar att svenska elever ägnar mindre tid åt skolarbete än elever i något annat industriland. Den sammanlagda tiden för lektioner, eget studiearbete och läxläsning är för en 15-åring i Sverige knappt 28 timmar per vecka. Genomsnittet i industrivärlden ligger på 34 timmar. Irland har 39 och Sydkorea 48.

Avståndet till OECD:s genomsnitt är alltså sex timmar per vecka – det är, om man så vill, en skoldag mindre varje vecka."

UPPDATERING kl 14.49:
Rapporten finns här.

3 kommentarer:

Robsten sa...

Ja, just det, Sverige ligger sämst där. Hade Björklund och kompani varit pedagogiskt utbildade så hade de haft ännu mer ammunition. Enliga alla seriösa undersökningar så är studiresultaten mest beroende av det man kallar ALT, alltså Actual learning time eller Academic Learning tim,e som den korekta termen heter. Det är den tid eleven sitter med näsan i boken, hemma eller i skolan. ALT är viktigare än alla andra pedagogiska metoder ensilt för hur mycket en elev lär sig, det skulle Björklund och de andra kunna framföra, bifogat med aktuella undersökningar som finns rikt dokumenterade i t.ex. Woolfolk, "Educational psychology".
Ja, jag är pedagogiskt utbildad.

Mathias Sundin sa...

Med tanke på att resultaten i Sverige också ligger dåligt till så tyder väl det på att även ALT borde ligga på en låg nivå, eller att "ALT:en" inte tillräckligt hög kvalité.

Robsten sa...

Det är det som är finessen med ALT, det är kvantiteten ensamt som är av stor betydelse, eftersom att det alltid sker någon form av inlärningsprocess när eleven sitter med näsan i boken, det går inte att förklara bort med "flumsnack" om ALT är liten till kvantiteten. Ja, den är lägre i Sverige än i andra jämföraba lkänder, det är det som Björklund och andra menar egentligen men är inte tillräckligt kunniga att kunna formulera, du kan tipsa dom. Leijonborg gjorde en förfärligt, oförlåtligt, dålig intervju efter ett tal i Almedalen om skolan. Intervjuaren frågade om det verkligen är fler prov i Finland än i Sverige eftersom de inte har NATIONELLA prov i Finland. Det borde Leijonborg klarat, att man inte har nationella prov innebär ju inte att man inmga prov har, elementärt, hur kan en partiledare missa en sådan lätt nöt att knäcka?