2006-07-30

Lokal bloggdebatt

Bloggen Kulturella fåror skriver spaltmeter om mitt och Eriks agerande vid anti-Israeldemonstrationen. Han är visserligen mycket kritisk till mig och Erik men det är hur som helst kul med en lokal bloggdebatt.

Inga kommentarer: