2006-07-03

Socialbidragstagandet fortsätter öka

Första kvartalet 2006 så ökade socialbidragstagandet med fyra procent i Norrköping jämfört med samma kvartal 2005, enligt Socialstyrelsens senaste siffror. Kostnad? Drygt 43 miljoner kr. Jämför det med med Linköpings 39 miljoner kr, och då har de ändå över 10 000 fler invånare.

Vi kan sedan 2003 se en ständigt pågående ökning av antalet hushåll, antalet personer och total summa som betalas ut i socialbidrag i Norrköping. År 2005 var andelen av befolkningen 6,4 procent som fick socialbidrag, det är näst högst i länet, en tiondelsprocentenhet lägre än Ödeshög som ligger högst och nästan två procentenheter högre än Linköping.

Jag tror stenhårt på den så kallade Skärholmsmodellen som vi vill införa. Den har gjort att socialbidragstagandet minskat rejält där den används. Många har kommit i jobb eller annan sysselsättning och de som jobbade svart men också tog emot bidrag har slutat ta emot bidragen.

Inga kommentarer: