2006-08-30

Allians för Sverige firar två år!

Idag fyller Allians för Sverige två år. Jag tror att få då kunde föreställa sig vad Alliansen på dessa två år nu faktiskt har åstadkommit. 15 större överenskommelser som toppas med ett historiskt gemensamt valmanifest. I Norrköping får vår lokala Allians för Norrköping besök av riksalliansen idag. Vi ska fira med tårta och prata politik och samarbete.

Här lokalt har vi haft fem arbetsgrupper, stort konvent, gemensam budget och gemensam valplattform. Igår på skoldebatten samarbetade vi som vanligt mycket bra och tog olika frågor som vi är experter på. Så ser det ut hela tiden. Vi kompletterar varandra.

Allians för Sverige var en lysande idé som blev mycket bättre än den mest optimistiska visionär kunde tro. Och bättre kommer det bli när vi vinner valet.

Inga kommentarer: