2006-08-12

Alliansen leder överlägset

Man skulle väl kunna säga att valrörelsen inleddes förra veckan med Lars Leijonborgs tal i Västervik, samtidigt som Peter Eriksson (mp) talade på annat plats i Sverige, som följdes av Göran Persson i Björkvik på söndagen. Så en vecka av valrörelsen har gått och jag måste säga att Alliansen tog hem den solklart.

Göran Persson hade just ingenting att komma med i Björkvik och när sossarna i form av Pär Nuder försökte reagera mot Alliansens förslag om avskaffad fastighetsskatt så fick han svidande kritik av Villaägarnas förening eftersom förslaget inte innebär någonting. Han talar däremot tydligt om att sossarna inte tänker avskaffa fastighetsskatten.

Sen åkte Göran Persson och Alliansens partiledare på varsin bussturné. Persson skröt om att han minsann hade pratat med Libanons preimärminister och försöker ordna en givarkonferens till Sverige. Ett patetiskt försökt att utnyttja situationen i Mellanöstern för sina egna intressen i Sverige, något som Alliansen mycket riktigt påpekat.

Alliansen lovade en ny vårdlag, gick till stenhård angrepp mot sosseverket AMS och deras felaktiga arbetslöshetssiffror och så har det kommit fram att SCB har läckt hemlig statistik till Göran Persson och idag lovar Alliansen i form av Jan Björklund jobb till utbildade lärare och Fredrik Reinfeldt håller sommartal i Vaxholm.

Dessutom har det kommit tre opinionsundersökningar med klar Alliansledning i samtliga.

Här lokalt har vi lanserat vår egen kampanj "Folkpartiet står upp för Norrköping", medan sossarna inte synts ett dugg förutom ett besök av Lars Stjernkvist på ett äldreboende med vanvård där han presenterade absolut noll förslag på förbättringar. Han hickade till när han läste om vanvården. Hallå! Ditt parti har styrt kommunen sedan 1932, så dags att hicka till.

Idag lanserar jag min egen personvalskampanj, NT rapporterar kort om det i dagens tidning.

1 kommentar:

Jarl Henrysson sa...

Jarl Henrysson
jarl.henrysson@telia.com
http://www.horsakistan.blogg.se

Ett inklistrat Word-dokument:

Exempel på exempellös skatt

Det kom sig av ett erbjudande om en relativt, med mitt mått mätt, god
lön. Bilturerna till torpet i skogslänet började dessutom kännas betung-
ande, både vad avsåg tid och bensinkostnader. Ett boende i Torekov
skulle ge såväl korta resor som god fritidsmiljö. Efter sedvanlig bud-
givning, oetisk enligt mitt synsätt, blev huset – taxerat till 1,4 mil-
joner - mitt för 2,7 miljoner. Lån, sparkapital och vinsten på torpet
(300.000:-, efter skatt) gjorde köpet möjligt. Dock hade jag missat
lagfartsavgiften på 40.500:-. Där gick grundplåten till en värmepump
Det får bli olja några år till.

Taxeringsvärdet har inför den kommande treårsperioden stigit med
900.000:-.Fullt beskattningsunderlag blir om tre år 2,3 miljoner. Sam-
manlagd fastighetsskatt för de kommande tre åren, med reduktion, blir
60.000:-, i snitt 20.000:-/år. År två och tre blir det förmodligen även
ett ökat antal tusenlappar i förmögenhetsskatt.

Jag avser att ingå äktenskap under år tre, flytta till kärastens hemort
och sälja huset i Torekov. Med ett taxeringsvärde på 2,3 miljoner ser
jag en möjlig försäljning på 3,5 miljoner. Jag gör i så fall en brutto-
vinst på 800.000:-.Nettovinst runt 700.000: ger en reavinstskatten på
140.000:-. De tre åren i Torekov kostar mig i skatter och avgifter för
enbart boendet 240.500:-, i snitt per år 72.150:-, d.v.s över 6.000:-/mån
Till detta kommer el, värme, vatten och avlopp samt renhållning.

Men säger någon, nettovinsten blir ju 660.000:-. Skenbart ser detta
bra ut. Men i den summa ingår vinsten från torpet, ett antal tusen-
lappar som gått i förmögenhetsskatt, samt kostnader (icke avdragbara)
för det underhåll som medfört att försäljningspriset kunnat hållas uppe.

Om jag nu stod på år noll och skall ta ställning till de politiska partiernas
våldsamma löftesflora kring fastighetsskatt och förmögenhetsskatt, vad
skall jag då välja utifrån min erfarenhet?

*Väljer jag miljöpartiet sparar jag några tusenlappar i förmögenhetsskatt.
*Väljer jag vänsterpartiet riskerar jag kunna få än högre skatter.
*Väljer jag (fi) får huset ett taxeringsvärde = min köpeskilling och låst
skatt fram till nästa försäljning. På kort sikt en försämring (ökar omedelbart
taxeringsvärdet med 1,3 miljoner, från 1,4 till 2,7) på lång sikt en möjlig
men svårbedömbar lättnad (vad är låst skatt ?).
*(s) ger möjligen minskning genom låsning till innevarande fastighets-
skatt. Mina 60.000:- på tre år (17+20+23) minskar till 2 x 17 + ?, d.v.s.
till 34.000:- + ett ovisst tredje års skatt. Förmögenhetsskatten påverkas
inte eftersom det är skatten men inte taxeringen som låses.
* Alliansen minskar under de tre åren mina 60.000:- till 8.400:- (3 x avgiften
till kommunen på 2.800:-). Slopad taxering ger minskad förmögenhetsskatt
med ett antal tusenlappar, som miljöpartiet ovan. Men med en ökad reavinst-
beskattning, 20% av 700.000 blir 30%, ökar mina skatt från 140.000:- till
210.000:-, d.v.s. med 70.000:-. Alliansen tar här med råge tillbaka det jag
vann (51.600:-) i lättnaden mellan fastighetsskatt och avgift. Skall Alliansen
gå men vinst måste jag behålla huset i minst åtta år innan jag säljer det.

Jag blev erbjuden ett hus för 8 miljoner. Jag borde kanske slagit till.
Då hade spärren på max 4% av min inkomst hjälp till att reducera
skatten, medan socialen eller banken fått hjälpa till med el och värme.

Jag hade hoppats att min blivande fru och förväntade barn skulle
kunnat bo i Torekov. Men jag måste konstatera att inget av partierna
eller parterna presenter en lösning på hur den fiktiva och helt orimliga
fastighetsskatten skall bli anständig och leva upp till devisen om ”skatt
efter bärkraft”. Jag vågar långt mindre satsa på att ha huset kvar som
fritidshus. Den förväntade köparen är sannolikt en utlandssvensk eller
en person så förmögen att vederbörande kan hantera förmögenhetsskat-
ten som något ”frivilligt”.

Torekov är värd en rimlig skattebörda