2006-08-15

Fp i media

Andreas Nilsson skriver i NT om folkpartiets förslag om en litteraturlista i skolan som eleverna ska känna till och läsa en del av. Förslaget har debatterats häftigt inom kultur-Sverige, men kanske mindre häftigt i folkdjupet. Dags alltså att föra ut debatten till de människor som är mer sansade än kulturvänstern.

"Med folkpartiets förslag om att alla ska få läsa vissa litterära verk når vi ett högre stadium av komplex inlärning som inte är möjlig i socialdemokraternas kortsiktiga skola. Frågan är hur socialdemokraternas besparingar på 163 miljoner kronor gynnar våra elever i Norrköpings skolor?"

Erik Svansbo intervjuad i TV4 Öst om folkpartiets förslag om en ny start för psykiatrin med ökad möjlighet för tvångsvård, en satsning på en miljard årligen och 2000 nya vårdplatser. Inslaget finns på deras hemsida, klicka på Se våra sändingar och ta till exempel nyhetssändningen 06.30 den 15/8.

Radio Östergötland och NT uppmärksammar att Allians för Norrköping att vi redan känner till problemet med osäkra skolskjutsar och har skrivit in det i budgeten. I går kom en rapport från NTF som tog upp problemet.

Inga kommentarer: