2006-08-28

KI sågar Persson

Konjunkturinstitutet sågar Perssons hobbyspådomar om ökad sysselsättning. Han sa att vi nu är mycket nära målet på 80 procent sysselsättning. Det beror på att många studenter sommarjobbar under juli. Istället ska man ta ett snitt av året och där tror KI att vi landar på 77,5 procent. Målet som sossarna har haft länge kommer inte nås ens då västvärlden är inne i en riktigt kraftig högkonjunktur.

Inga kommentarer: