2006-08-18

Skola och brottslighet

Alliansen i form av Jan Björklund (fp) presenterade idag att man är överens om nivågruppering i skolan och att man ska få ha inträdesprov i teoretiska ämnen till skolor. Från sjuan ska man kunna söka till en skola med en naturvetenskaplig profil och endast de mest begåvade och duktigaste kommer in. Helt riktigt, vi måste kunna få vara bra i teoretiska ämnen, inte bara idrott och musik.

Folkpartiet lanserade på förmiddagen en rapport om organiserad brottslighet där man bland annat föreslår ett så kallad "projekt Al Capone", som är en satsning på att komma åt brottslighet. Alltså titta på olika typer av fusk och mindre brott som kanske inte är den huvudsakliga brottsligheten men som gör det jobbigt och besvärligt att bedriva organiserad brottslighet i Sverige. Al Capone åkte ditt på bokföringsbrott, inte hans egentliga maffiaverksamhet.

Inga kommentarer: