2006-08-16

Storsatsning på äldreforskning

När 40-talistkullarna går i pension vilket de nu har börjat göra så kommer det framöver ställa mycket stora krav på äldreomsorgen. Något som kan förbättra situation är forskning inom äldreomsorg och medicinsk forskning om åldrandet sjukdomar.

Idag satsas 55 miljoner kr på år på äldreomsorgsforskning vilket folkpartiet vill förstärka med 3,5 miljarder kr de närmaste tio åren och 6,5 miljarder kr till medicinsk forskning.

Totalt vill folkpartiet satsa ytterligare 10 miljarder kr på forskning inom området.

Mer att läsa på folkpartiet.se.

Inga kommentarer: