2006-09-08

Kraftfull läsning

Idag har folkpartiet presenterat det man hade tänkt presentera i måndags, "De 100 första dagarna: Utbildningspolitiken".

Bland annat står att läsa om regeringssammanträdet den 16 oktober då budgeten presenteras. 600 miljoner till lärarfortbildning med extra fokus på läs- och skrivundervisning för lågstadielärare. Ramen kommer sen öka till cirka en miljard per år vilket motsvarar fortbildning för cirka 6-8000 lärare per år. 80 miljoner kr för att återupprätta två skolor för multifunktionshindrade och 500 miljoner kr till en läs- och skrivsatsning i lågstadiet.

Sen får man följa regeringssammanträde för regeringssammanträde 100 dagar framåt. Några av de andra godbitarna:

26 oktober Beredning av ny skollag med ökade disciplinära befogenheter och auktorisation för lärare.

2 november Ändringar i skollagen om rätt att beslagta störande föremål, som mobiler och mp3-spelare.

9 november Entledigande av politiskt tillsatta ledamöter i universitetsstyrelser.

16 november Uppdrag till Högskoleverket att inträtta en speciallärarutbildning med start ht 07.

23 november Skolor och kommuner ges rätt att införa skriftliga ordningsomdömen.

30 november Beslut om utredning av läroplanen och ny betygsskala, klart senast 1 oktober 2007. Införande år 2009.

14 december Utredning om gymnasieskolan med mål att införa tre olika examina, student-, yrkes- och lärlingsexamen. Genomförande år 2009.

2 kommentarer:

Bertil sa...

Det är svagt att inget av de politiska partierna tycks vilja ta i en av de allvarligaste frågorna för svensk skola, nämligen de låga lärarlönerna. Det finns ingen enskild faktor som mer bidrar till att sänka yrkets status.

Idag kommer större delen av alla lärarstudenter in på lärarutbildningen genom att de inte kommer in på sitt första- eller andrahandsval pga låga förkunskaper.

Långsamt kommer lärarkåren att förändras för att så småningom utgöras av människor som har haft svårigheter att klara sin egen utbildning på ett bra sätt.

Det är svårbedömt vad detta kan ha för betydelse, men det känns ju inte riktigt tillfredsställande. Jag hyser en oro för att det kan ha stor betydelse för hur framtidens skola kommer att fungera.

pelpet sa...

Korrekt Bertil.
Därtill kan man lägga att det uppfattning jag fått om lärarutbildningen inte är positiv. Utbildningen verkar hålla mycket låg kvalitet.

Lärarutbildningen måste shapas upp brutalt - lärarutbildning bör hålla samma svårighetsgrad som läkar- och ingenjörsutbildningar. Och lärare skall givetvis ha löner och befogenheter därefter också.

Folkpartiet har dock svårt att ställa krav på lärarna eftersom halva folkpartiets väljarbas verkar vara lärare.