2006-09-08

Uppåt överallt

Folkpartiet har tappat i Sifos mätningar som är gjorda före och i början av dataintrångsbråket, men ökar nu när mätningarna är gjorda under den tiden. Plus 1,2 procentenhet sedan förra mätningen.

Även i Ruab och Demoskop ökar folkpartiet.