2006-09-28

Widar om Blair

Folkbladets politiske redaktör Widar Andersson skriver om Tony Blair som avgår som Labourledare inom ett år efter att ha vunnit tre raka valsegrar, något ingen annan Labourledare klarat av innan.

Widar hyllar Blair för att han återigen gjorde vänster-center-politik rumsren i Europa och världen:

"Det fanns en tid då högern i USA och Storbritannien fullständigt dominerade politiken. Reagan och Thatcher blev symboler för en valvinnande nyliberalism. Demokraterna i USA och Labour i Storbritannien var helt under isen."

"Den unge guvernören i Arkansas, Bill Clinton, kom in i ett nätverk som kallade sig New democrats. Steg för steg tog de över i partiet och under Bill Clintons första period som president i början av 1990-talet spred sig Demokraternas förnyelse till Europa. Först ut var Tony Blair. Han insåg att Labour måste restaureras i grunden för att bli regeringsdugligt. I hård kamp med partiets då dominanta vänsterfalang tog Blair och hans kollegor itu med uppgiften. New Labour växte fram."

En helt riktig analys men ändå inte helt glasklar i vad Widar tycker. Han tycker uppenbarligen att det var bra att vänstern kom igen genom Clinton och Blair, men de gjorde det genom att föra sina partier åt höger. Därmed har hela det politiska landskapet flyttats åt höger. Så visste gjorde Clinton och Blair vänsterpolitik mer rumsren igen, men inte genom att stärka stödet för vänsteråsikter och kollektiva tankar, utan genom att befästa en del högerfrågor och liberala lösningar med privat verksamhet, fokus på individen osv. Gillar Widar Andersson det?

Inga kommentarer: