2006-10-30

2,2 miljarder till ökad lärarkompetens

En mycket viktig del i att få en bättre skola där fler elever får en bra start i livet är duktiga lärare. Sådana finns det en hel del i landet, men tyvärr har ofta deras fortbildning blivit rejält eftersatt. Lärande, pedagogik och didaktik är områden som ständigt utvecklas inom forskningen, likaså såklart själva ämnena. Saker jag lärde mig på fysiken i nian var annorlunda när jag läste NO på lärarutbildningen förra året.

Regeringen satsar nu 2,2 miljarder kr på tre år för en stor satsning på lärarfortbildning och bjuder in till ett rådslag med lärarfacken, Skolverket, friskolor osv. Målet är att fortbildningen ska komma igång redan 2007.

Läs mer hos Ekot.

Inga kommentarer: