2006-10-25

Freudenberg varnar om varsel

Jag har besökt företaget Freudenberg två gånger det senaste året, nu senast i valrörelsen tillsammans med Jan Björklund och Linnea Darell. VDn Peter Lehnhardt har flera gånger varnat för de ökade energikostnaderna. När jag var där första gången i höstas sa han att företagets energikostnader skulle komma att öka med 50 procent vid årsskiftet. När jag träffade honom för ett par månader sedan visade det sig att han hade haft fel, det blev en ökning med 100 procent.

Nu talar företaget om att man kan tvingas varsla 20 personer för att klara sig.

Anledningen till detta är framförallt de höja energikostnaderna som genomfördes av den förra regeringen, med miljöpartiet som främste påhejare. Jan Björklund lovade när han var här att avbryta ökningen av skatterna, vilket regeringen nu också gör. Han lovade också att effekten i kärnkraftverken kommer ökas vilket kommer leda till lägre priser.

Men regeringen behöver framöver också sänka energiskatterna för basindustrin. Vart nionde jobb i Norrköping finns inom denna industri. Först ska skatter på arbete sänkas så att fler människor kommer i jobb, men sen måste energiskatterna också komma. Basindustrin är viktig för hela Sverige, där kan det också skapas en hel del jobb framöver.

Inga kommentarer: