2006-10-03

Inte ett dugg förvånad

Idag kom siffror från Skolverket som visar vilken erbarmligt dålig nivå Sfi-undervisningen (Svenska för invandrare) håller. Bara var tredje student når godkänt efter tre år. Två av tre gör det alltså inte. Katastrofalt och precis lika illa som innan Sfi-undervisningen gjordes om inför ht 2003.

Folkpartiet uppmärksammade Sfi:s problem och vikten av att kunna svenska för att få jobb och komma in i det svenska samhället i en rapport i somras. Mauricio Rojas (fp) reagerar nu också på de här siffrorna och är inte heller han något förvånad. Vi vill tillföra Sfi en miljard kr, se till att öka valfriheten och låta fler utförare stå för undervisningen (precis som övriga friskolor). Ett skolpengssystem där man själv kan välja var man vill utbilda sig någonstans.

Inga kommentarer: