2006-10-30

Omvald

Förra veckan blev jag omvald som oppositionsråd för folkpartiet den kommande mandatperioden. Känns otroligt roligt även om jag nu pga att vi backade i valet tvingas gå ner i tjänst, men då får jag ju lite tid till annat också. Dessutom blev jag vald till gruppledare för folkpartiet i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i gymnasienämnden. Idag sitter jag som andre vice i kultur- och fritidsnämnden, vilket har varit kul och lärorikt, men skolområdet är mer min grej. Min plats i KFN, fast som "bara" ordinarie tar Åke Bjurhamn hand om. Han är kostnär och fd idrottsledare, så det var ett utmärkt val.

Folkpartiet har ytterligare en andre vice ordförandepost, i socialnämnden. Den tar Karin Augustsson hand om. Framförallt är det hemlöshetsfrågan som vi kommer fokusera på. Där händer ingenting och vi går nu mot ytterligare en kall vinter som många människor kommer tvingas sova ute i. Fy fan. Karin får stöd av AnnaGreta Pettersson-Bernhard som ersättare i nämnden.

I barn- och ungdomsnämnden blir Fredrik Franzén ordinarie ledamot och Iris Bustamante Cortés och Lars Glänneskog ersättare.
Bo Wallstedt blir ersättare i stadsplaneringsnämnden, Monika Magnusson ersättare i tekniska nämnden, Göran Weber ersättare i kollektivtrafiknämnden och Mats Turesson ersättare i bygg- och miljöskyddsnämnden.
I valnämnden försvarar Lennart Calderon våra färger, i den viktiga arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som står inför stora förändringar nu med ny borgerlig regering hamnar Åsa Hildestrand som ersättare. I stora tunga vård- och omsorgsnämnden sitter Robert Nordman.

Inga kommentarer: