2006-10-02

Ostlänken hotad?

Widar Andersson skriver i Folkbladet att Ostlänken, snabbtåget från bla Norrköping till Stockholm, är hotat av den nya alliansregeringens beslut kring trängselskattfrågan i Stockholm. I detta besked som partiledarna lämnade på DN Debatt igår så ingår ett stopp av Citybanan, vilket Widar menar stoppar Ostlänken.

Nu ska man tänka in att Widar Andersson är socialdemokrat, men hans varnande finger är ändå värt att ta på allvar. Om inte för att kunna blåsa faran över om det inte stämmer. I artikeln skriver Alliansen just att man vill pröva en annan lösning än Citybanan som är ett mycket dyrt (och långsiktigt) projekt. Istället för en tunnel vill man ha en lösning över mark som kan bli billigare. Detta för att frigöra pengar för andra viktiga infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen, som en kringled för att inte leda in all trafik genom Stockholm. Om Ostlänken skriver man:

"På sikt måste också frågan om en ny östlig länk få sin lösning."

Detta "på sikt" känns oroväckande, vi driver ju på för att den ska kunna bli verklighet inom några få år.

Jag tror att lösningen stavas det som Alliansen skriver i en annan del av texten, så kallad public-private-partnership. Alltså att privata finansiärer går in och står för investeringen och staten sedan tar över betalningar på ränta och amorteringar. Nu gäller det för Östergötland och Norrköping att skaka fram dessa pengar och på det sättet snabbt få projekt Ostlänken igång. Oavsett om folkpartiet hamnar i majoritet eller opposition så tänker vi jobba allt vi kan för det.

Inga kommentarer: