2006-10-31

Partipolitiskt trams i KU

Innan valet föll Widar Andersson - som de flesta - in i valretoriken, men nu är han åter i gammal god form där han både rosar och risar sina egna. Nu sopar han på mot alla tramsiga KU-anmälningar som duggar tätt:

"Riksdagsledamöter som vill opponera mot regeringens politik bör bemöda sig om att ställa underbyggda interpellationer till statsråden och/eller driva kampanjer ute på möten och skriva artiklar och inlägg i pressen. KU borde fredas från sensationssökande okynnesanmälningar."

Inga kommentarer: