2006-11-30

Barn istället för tavlor!

Idag presenterade Allians för Norrköping budgeten för 2007 och en preliminär budget för 2008-2010. Vi fokuserade på pressträffen på några huvudpunkter:

* För att åter få Norrköping på fötter och människor i arbete så behövs många saker göras, inte minst det som regeringen gör nu när gör det billigare att anställa och mer lönsamt att arbeta. Vi drar vårt strå till stacken genom en skattesänkning 2008 och 2009 på totalt 50 öre. Det innebär ca 2000 kr extra i plånboken för en familj med normalinkomst.

* Vi satsar på barn istället för tavlor. Nej till s, v och mp:s förslag till miljoninköp av tavlor till kommunen, istället satsar vi 55 mkr över tio år på ungdomsverksamhet, som idrottsföreningar och 163 mkr mer än s, v och mp i grundskolan.

* Satsning på ett så kallat mellanboende, en boendeform för de som inte är så sjuka men ändå kan behöva hjälp och stöd. Dessutom ökad valfrihet i äldreomsorgen och en total satsning som är större än s, v och mp.

Och mycket, mycket mer.

UPPDATERING:
NT skriver på nyhetssidorna, på sportsidorna och på ledarplats. Folkbladet har en artikel på nyhetsplats. Radio Östergötland hade igår en kort notis och 24NT körde också en notis hela dagen och kvällen.

Inga kommentarer: