2006-11-23

Debatt, diskussion, näringslivsprogram

Debatten mot Stefan Arrelid (mp) och Kerstin Hildebrand (v) tyckte jag var givande. Jag hade tre huvudpunkter som jag lyckades få med alla tre:

1) Tavlor istället för barn. Man skär ner grundskolan med 163 miljoner kr, säger nej till vår satsning på ungdomsidrott- och kultur men lägger flera miljoner på att köpa in fler tavlor. Kerstin Hildebrand sa till mig efteråt att konst är viktigt när arbetslösheten är hög. Jag skulle ju tippa att folk hellre hade ett jobb att gå till än fina tavlor att titta på när man har alldeles för mycket fritid.

2) Den höga arbetslösheten och att Norrköping inte hänger med nu när den sjunker i övriga länet och landet.

3) Att i en budget på över fem miljarder kr har man noll komma noll kr i buffert.

Kul debatt, den rullar veckan ut på Kanal Lokal ett par-tre gånger per dag.

Igår var det så dags att träffa s, v och mp för en första budgetdiskussion. De har sagt i media att de vill ha breda lösningar, men inte till oss. Därför tog vi initiativet och bjöd in dom. Mötet igår var väl inte speciellt givande, om det verkligen finns någon vilja hos dom att hitta breda lösningar återstår att se. Vi ska träffas igen nästa vecka.

Innan mötet med vänsterblocket så hade kommunstyrelsen workshop om ett nytt näringslivsprogram. Det som är irriterande är hur man från näringslivskontoret inte ger fullständiga fakta. De målar en väldigt ljus bild av Norrköping. När de visar en bild över befolkningsutvecklingen som ser positiv ut, talar de inte om att andra lika stora städer växer snabbare. Ska man verkligen få bukt med arbetslöshet och klättra på näringslivsrankingen måste vi utgå från verkligheten.

Vi ombads att fundera på vad som var viktigt för kommunen för att förbättra näringslivsklimatet. Det finns tusentals detaljer men jag koncentrerade mig på det grundläggande: En bra grundskola, en bra gymnasieutbildning, en bra universitetsutbildning, att skattepengarna används till rätt saker och en låg kommunalskatt så det blir attraktivt att bo i Norrköping.

Inga kommentarer: