2006-11-14

"Vi strök ingenting"

Mattias Ottosson (s) säger i 24NT i inslaget innan min kritik, att man inte strök någonting. Alltså inget parti fick göra avkall på något utan alla fick igenom sina krav. Sånt brukar bli dyrt för skattebetalarna. Spenderbyxorna är på. I en budget på 5 miljarder lägger man undan noll kronor i buffert, NOLL! Oansvarigt.

3 kommentarer:

adriana sa...

Hi, I was out blogging and found your site. It certainly got my attention and interest. I was looking for Switzerland Travel information and even though this isn't a perfect match I enjoyed your site. Thanks for the read!

Jörgen Nord sa...

Kul kommentar - från "adriana"!

Mindre kul och i övrigt högst anmärkningsvärt är det att anta en budget som går plus minus noll i en så stor kommun som Norrköping.

Vid en snabb check i 2005:års årsredovisning finns pensionsförpliktelser i form av en ansvarsförbindelse för pensioner intjänade före 1998. Denna uppgår till 2,2 miljarder vilket är pengar som kommunen måste se till att spara in inom de närmsta 10-15 åren om de som varit anställda i kommunen innan 1998 ska få nån pension. Undrar hur många i fullmäktige som ens känner till detta?

Mathias Sundin sa...

Ja, precis Jörgen, ekonomen påpekade det på senaste KS. Man tänker inte ens så långt näsan räcker.

Investeringarna ligger också extremt mycket för högt, vilket gör att vi tar från kassakistan som i den här takten snabbt tar slut. Ekonomiskt ansvarigt, nej.