2006-12-22

Balanserade medier?

Från DN:

"Mer än vart tredje nyhetsinslag i teve, radio och tidningar med moderata företrädare klassas som negativ rapportering i medieanalysföretagets rapport från perioden 1 oktober-15 december. Det kan bara jämföras med vad den förra socialdemokratiska regeringen råkade ut för efter tsunamikatastrofen julen 2004 och efter Kriskommissionens rapport om tsunamihanteringen december 2005."

Inga kommentarer: