2006-12-16

Framgångar i förhandlingarna

Idag rapporterar NT att Alliansen har haft framgångar i förhandlingarna med s, v och mp, ytterligare tre krav har gått igenom: Busskort till elever i friskolor, mer pengar till ungdomsidrott och nytt boende för missbrukare.

Dessutom har s, v och mp närmat sig oss vad gäller satsningar på skolan. Vi har krävt 16 mkr mer till grundskolan, varav de hittills har gått med på 10 mkr. Vårat senaste förslag är att de kvarvarande sex miljonerna kan gå till förskolan där det också finns stora behov.

På måndag morgon, bara några timmar innan kommunfullmäktige fortsätter förhandlingarna.

Inga kommentarer: