2006-12-06

Genombrott för fp!

Barn- och ungdomsnämnden har nu tagit tydliga kliv i riktning mot att inrätta tre kommunala friskolor med start nästa läsår. En kommunal friskola är en vanlig kommunal skola som dock är mer självständig från kommunens styrning. Exakt hur stor frihet de tre skolorna i Norrköping kommer få vet vi ännu inte, men folkpartiets linje är så stor som möjligt.

Jag skriver i rubriken att det är ett genombrott för fp, för utan oss hade detta inte blivit av. Vi skrev en motion till kommunfullmäktige och har drivit på rejält i frågan, inte minst genom vår andre vice ordförande i nämnden.

Imorgon kan ni troligen läsa lite i NT om det hela.

UPPDATERING kl 18.46:
Artikeln ligger redan på NT.se.

Inga kommentarer: