2006-12-20

Hallen

I kultur och fritidsnämnden så ville vi borgerliga ha en återremiss (att man skickar tillbaka ärendet för att jobba mer på det) på ärendet om en ny hall på Himmelstalundsområdet. Inte för att vi är emot en hall, utan för att underlaget för det yttrande som nämnden skulle ge var mycket bristfälligt.

Här vill man att vi ska gambla med över 100 mkr av skattebetalarnas pengar utan att ens ha sett ordentliga ekonomiska kalkyler. Vi såg under förra mandatperioden i just kultur och fritid hur en ombyggnad av bashuset skenade iväg och blev många, många miljoner kr dyrare än planerat. Något sådant får inte hända igen.

Förutom att kommunen ska låna ut (är det tänkt) över 100 mkr till bygget så lovar man också stå för en hyra på 8,8 miljoner kr i 25 år, bara det (utan uppräkning med tanke på inflation osv) är 220 mkr.

Trots att vänsterkartellen inte delade vår åsikt om återremiss skrev man in en textrad i yttrandet där man noga påpekade att man inte uttalade sig om ekonomin i bygget. De insåg med andra ord allvaret i situationen och bristen i underlaget, men hade piskan på sig för att snabbt få igenom ärendet.

NT skrev om vår reservation i måndags och deras ledarsida tycker idag att vi agerat bra som är försiktiga med skattebetalarnas pengar.

Inga kommentarer: