2006-12-06

Motala eller Norrköping ström?

Vi Norrköpingsbor säger ju oftast Strömmen om Motala ström som rinner genom vår vackra stad. Jag tror att vi gör det eftersom det låter så himla konstigt att kalla det vattendrag som är en så stor del av vår stad för en annan stads namn.

På nästa kommunfullmäktige kommer ett mycket välarbetat medborgarförslag från Örjan Gertow som vill att man ska byta namn till Norrköping ström, något jag och övriga borgerliga partier röstade för i kommunstyrelsen. Medierna älskar den här frågan och jag och Lars Stjernkvist argumenterar lite mot varandra i dagens Folkbladet. Han vill behålla Motala i namnet.

Nu tycker jag dock att just Lars inte borde få yttra sig i frågan - han är nämligen bördig från Motala!

Inga kommentarer: